Με επιτυχία ολοκλήρωσε το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τον πρώτο κύκλο μαθημάτων της ρωσικής γλώσσας ως ξένης.

Μετά την επιτυχή δοκιμασία, πραγματοποιήθηκε σε όμορφη ατμόσφαιρα η απονομή των βεβαιώσεων στους πρώτους σπουδαστές από τις καθηγήτριές τους Αμοιρίδου Στεφανία και Αλεξέεβα Όλγα, καθώς και από τον Διευθυντή του Κέντρου Χαρατσίδη Ελευθέριο.

Οι σπουδαστές – διαφόρων ηλικιών και επαγγελμάτων – εξέφρασαν την ικανοποίηση αλλά και την επιθυμία τους να συνεχίσουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη ρωσική γλώσσα και τον ρωσικό πολιτισμό.