Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης – απόφασης του Υπουργείου Υγείας, η διοίκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοίνωσε επίσημα την αναστολή της λειτουργίας του ιδρύματος από αύριο, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, και για 14 ημέρες.

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται:

1.Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία.
2.Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αναγνωστηρίων, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στο ΔΠΘ σε όλες τις πόλεις έδρες του.

Επιπλέον, αναστέλλονται όλες οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις, όπως έχει ανακοινωθεί.

Από την παραπάνω προσωρινή αναστολή εξαιρούνται:

1.Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών οργάνων (όπως Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Κοσμητεία, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Τομέα, κ.λπ.).
2.Οι ερευνητικές δραστηριότητες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με την ελάχιστη δυνατή συμμετοχή του μη μόνιμου προσωπικού.
3.Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
4.Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών.
5.Επιπρόσθετα, για τις επόμενες ημέρες και μέχρι επόμενη ενημέρωση, με μέριμνα των Πρυτανικών Αρχών του ΔΠΘ, η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται από τις Πανεπιστημιακές Φοιτητικές Λέσχες (Κομοτηνή στην Π. Τσαλδάρη, Αλεξανδρούπολη στην Νέα Χηλή, Ξάνθη στο κέντρο της πόλης και Ορεστιάδα στην φοιτητική εστία) με τη διανομή του φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από τις 11.00 έως τις 20.00.

Όσοι/όσες από το προσωπικό του ΔΠΘ ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μετά από έγκριση της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας του ΔΠΘ, μπορούν να αιτηθούν του μέτρου της κατ ́οίκον εργασίας, σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο/προϊσταμένη τους. Για τους γονείς που αποδεδειγμένα είναι αναγκαίο να παραμείνουν στο σπίτι για τη φύλαξη των παιδιών τους, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση (πρόβλεψη για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού).

Τέλος, κρίνεται σκόπιμη για το σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).