ΔΠΘ και ΣΕΒ ενώνουν δυνάμεις για τη διασύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα

Κομοτηνή: ΔΠΘ και ΣΕΒ συνυπέγραψαν συμφωνία διασύνδεσης της έρευνας και της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και τη μακρόπνοη ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.
SEV_THRAKI_2
  • Κομοτηνή: ΔΠΘ και ΣΕΒ συνυπέγραψαν συμφωνία διασύνδεσης της έρευνας και της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και τη μακρόπνοη ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Συμφωνία συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους νέους (φοιτητές και ερευνητές), όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, συνυπέγραψαν στην Κομοτηνή οι διοικήσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Η συμφωνία προβλέπει άμεσα υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, καθώς και την ενίσχυση της προοπτικής και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Η συμφωνία ΔΠΘ-ΣΕΒ εμπεδώνει την κοινή βούληση για πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων – όπως συνέβη και με την πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το Ερευνητικό Κέντρο “Δημόκριτος”, με τα βιομηχανικά διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με την πρακτική άσκηση σε μέλη του Συνδέσμου, αλλά και με την Ακαδημία AIMinds σε συνεργασία με την SAS σε ΑΕΙ της χώρας.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία συνεργασίας ΔΠΘ-ΣΕΒ

Το ΔΠΘ είναι ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια στην ελληνική περιφέρεια. Η συμφωνία συνεργασίας περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

  1. «Αναβάθμιση δεξιοτήτων», μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδικά στις ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και σύμφωνα με τις προτάσεις του ΣΕΒ και τους διαθέσιμους πόρους.
  2. «Ψηφιακό μετασχηματισμό» μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια και προγράμματα για στελέχη των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, αλλά και την παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) από και προς τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.
  3. «Επιχειρηματική καινοτομία», τόσο για νεοφυείς όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να υλοποιήσουν νέες ιδέες για την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
  4. «Διασύνδεση με τη Βιομηχανία», με προσφορά πρακτικής άσκησης για την απόκτηση σύγχρονων επαγγελματικών δεξιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  5. «Διασύνδεση με την έρευνα», με συνεισφορά του ΣΕΒ στο έργο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΔΠΘ, ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, η διοργάνωση συναντήσεων δικτύωσης για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ βιομηχανίας και επιχειρήσεων με τις spinoffs και την ερευνητική κοινότητα του ΔΠΘ, μέσω της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ Innovation Ready.
  6. «Εφαρμοσμένη Έρευνα», με:
  • Εκπόνηση εφαρμοσμένης ακαδημαϊκής έρευνας για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, μέσω της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών από υποψηφίους διδάκτορες ερευνητές του ΔΠΘ.
  • Εκπόνηση αναλύσεων ή μελετών για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ. Η δράση αυτή ενδεικτικά μπορεί να υλοποιηθεί μέσω εκπόνησης διπλωματικών εργασιών των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΘ.
  1. «Διασύνδεση και δικτύωση με την αγορά εργασίας-Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας», με συναντήσεις ειδικών, διοργάνωση διαλέξεων και «ημερών καριέρας», και επισκέψεις σε επιχειρήσεις.

ΔΠΘ και ΣΕΒ ενώνουν δυνάμεις για τη διασύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότηταΜετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Βιδάλης, δήλωσε: «Με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΔΠΘ και ΣΕΒ ενισχύουμε περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων και του ΔΠΘ σε μια περιφέρεια εθνικής σημασίας. Πανεπιστήμιο και επιχειρήσεις θα συνεργαστούν στενά για να ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή γνώσης, τη μεταφορά τεχνολογίας και τις σύγχρονες δεξιότητες ως κρίσιμα ζητούμενα για την καινοτομία αλλά και την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών. Κοινός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε φοιτητές, ερευνητές, ΑΕΙ και επιχειρήσεις, να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής, και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, επιταχύνοντας τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση των νέων μας».

Ο Πρύτανης του ΔΠΘ, Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Σήμερα επισφραγίζεται η συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, με την ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας. Δημιουργούμε γόνιμους δεσμούς στοχεύοντας στην προσφορά των νέων με ακόμη περισσότερα εφόδια και επιπλέον δυνατότητες. To τρίπτυχο έρευνα-καινοτομία-οικονομία που θα αναπτυχθεί μέσω των δράσεων που προγραμματίζονται, με σκοπό την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την αξιοποίηση της καινοτομίας στη βιομηχανία και την παραγωγή, διαμορφώνει το μέλλον των νέων με ευκαιρίες και όραμα, ενώ παράλληλα ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό στις επιχειρήσεις».

Παρόντες στην υπογραφή ήταν επίσης: εκ μέρους του ΔΠΘ, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού, Καθηγητής Φώτης Μάρης, και η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου· και από τον ΣΕΒ, οι Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Νάντια Ροντογιάννη, Διευθύντρια Τομέα Μελών, Εσόδων & Περιφερειακής Δικτύωσης, Κατερίνα Δασκαλάκη,  Senior Advisor Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, Γιάννος Μητσός, Senior Advisor Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων & Ενημέρωσης, και Μαρία Μποζούδη, Senior Advisor Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & περιφερειακής πολιτικής.

ΔΠΘ και ΣΕΒ ενώνουν δυνάμεις για τη διασύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότηταΛίγα λόγια για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο, ανεπτυγμένο  γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα). Στα 49 χρόνια λειτουργείας του, πέραν της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας, συνέβαλε στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας, στην αναβάθμιση του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου της ευρύτερης περιοχής με άμεσες και έμμεσες δράσεις προσφοράς. Συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού, με οκτώ Σχολές και είκοσι Τμήματα, καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιστημών, συμπεριλαμβανομένων: Επιστημών Υγείας, Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νομικής και Πολυτεχνικής Σχολής. Η πολυθεματικότητα  στην παρεχόμενη εκπαίδευση και στη διεξαγόμενη έρευνα στοχεύει τόσο στην εκπαιδευτική όσο στην ερευνητική αριστεία, ενώ χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Επαναπροσανατολίζει την ερευνητική στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, τη νέα ψηφιακή εποχή. Η συνεχής προσπάθεια στόχευσης της διασύνδεσης με τον παραγωγικό ιστό, η σύνδεση με τη βιομηχανία και την παραγωγή, αλλά κυρίως η μεταφορά τεχνολογίας των καινοτόμων προγραμμάτων και η εφαρμογή  των αποτελεσμάτων της έρευνας, αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood