ΔΠΘ: Έξωση σε οικότροφους φοιτητές εν μέσω και…ελέω lockdown!

Φοιτητές που διαμένουν σε μισθωμένα δωμάτια, είτε βρίσκονται τώρα σε αυτά είτε έχουν επιστρέψει στους τόπους καταγωγής τους, καλούνται να τα εκκενώσουν εντός...τριών ημερών, για να εξοικονομήσει δαπάνες το Πανεπιστήμιο!
ΔΠΘ 6

Σε μία κίνηση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ήδη έχει πάρει δημοσιότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, προχώρησε η διοίκηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία καλεί τους οικότροφους φοιτητές που διαμένουν σε μισθωμένα δωμάτια – είτε βρίσκονται τώρα σε αυτά είτε έχουν επιστρέψει στους τόπους καταγωγής τους – να τα εκκενώσουν εντός…τριών ημερών από την ενημέρωσή τους!

Από την Κομοτηνή, στην κατηγορία των φοιτητών που «απειλούνται» με έξωση, ανήκουν οι οικότροφοι που διαμένουν στην οικοδομή «Ευκτήμων», πίσω από το εμπορικό κέντρο Kosmopolis. Τόσο εκείνοι, όσο και οι φοιτητές από τις γειτονικές πόλεις που έχουν λάβει δωμάτια σε μισθωμένα ξενοδοχεία, καλούνται μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια και εν μέσω καραντίνας, ουσιαστικά να μετακομίσουν, απαλλάσσοντας τα δωμάτια από όλα τα υπάρχοντά τους.

Στη μεν περίπτωση που κάποιοι φοιτητές για τον οποιοδήποτε λόγο εξακολουθούν να διαμένουν στα δωμάτια, πρέπει να προβούν στην ανωτέρω διαδικασία οι ίδιοι, ενώ αν πρόκειται για φοιτητές που βρίσκονται εκτός Κομοτηνής, μπορούν κατά το «ειδοποιητήριο» της διοίκησης να εξουσιοδοτήσουν τρίτα πρόσωπα ή ακόμα και…τους υπαλλήλους του πανεπιστημίου, προκειμένου να μπουν στα δωμάτιά τους και να τα «αδειάσουν», μεταφέροντας τα προσωπικά τους αντικείμενα για φύλαξη σε αποθηκευτικούς χώρους. Βεβαίως, εδώ ανακύπτουν ερωτήματα για το κατά πόσον είναι θεμιτό τρίτοι να εισέρχονται στους προσωπικούς χώρους των φοιτητών.

Άξιο αναφοράς είναι ότι όλη αυτή η κινητοποίηση και αναστάτωση γίνεται για λόγους εξοικονόμησης δαπανών από τη διακοπή της μίσθωσης των εν λόγω δωματίων κατά τη διάρκεια της περιόδου που θα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι χωρίς προηγούμενη, έγκαιρη ειδοποίηση, και χωρίς κάποια προφανή υπαιτιότητα των φοιτητών, οι τελευταίοι καλούνται να «πληρώσουν το μάρμαρο» του lockdown, διατρέχοντας ενδεχομένως και κίνδυνο για την υγεία των ίδιων ή των συγγενών τους, προκειμένου να μην πληρώσει το πανεπιστήμιο «μη αναγκαίες δαπάνες», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΔΠΘ: Έξωση σε οικότροφους φοιτητές εν μέσω και...ελέω lockdown!

Δείτε:

  • την ανακοίνωση-«ειδοποιητήριο έξωσης» που στάλθηκε στους φοιτητές από τη Διοίκηση του ΔΠΘ.
  • την επιστολή διαμαρτυρίας φοιτητών που διαμένουν στις εστίες «Ευκτήμων».
  • την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Φοιτητών του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης.

Η ανακοίνωση

του Τμήματος Προπτυχιακών Σπουδών

και Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ

ΘΕΜΑ: Απόδοση δωματίων στο πλαίσιο της αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚΥΑ και του άρθρου 27 παρ. 8 του ΚΦΕ.

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 4899) θεσπίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SASRS -Cov-2, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, ως προς τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποφασίστηκε η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  • Τηλε-εκπαίδευση
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών
  • Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστήριων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι..

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν υφίσταται ανάγκη διαμονής των φοιτητών στα μισθωμένα δωμάτια. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η άμεση λήψη μέτρων από το Πανεπιστήμιο, ώστε να περιοριστούν μη αναγκαίες δαπάνες προς εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη το άρθρο 27 παρ. 8 του Κανονισμού Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ. που προβλέπει ότι οι φοιτητές «αποδίδουν άμεσα, όταν επιβάλλεται, το δωμάτιο τους» καλούνται:

Ια. Όσοι φοιτητές βρίσκονται αυτήν τη στιγμή εντός των μισθωμένων δωματίων των Ξενοδοχείων να εκκενώσουν εντός το πολύ 3 ημερών από την ενημέρωση τους (το αργότερο έως 18-11-2020) τα δωμάτια τους, παραλαμβάνοντας όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα ή παραδίδοντας τις αποσκευές τους προς φύλαξη στους αποθηκευτικούς χώρους που υποχρεούται να παρέχει έκαστο Ξενοδοχείο.

1β. Όσοι φοιτητές βρίσκονται αυτήν τη στιγμή εντός των μισθωμένων δωματίων στην Κομοτηνή (Οικοδομή Ευκτήμων) να εκκενώσουν εντός το πολύ 3 ημερών από την ενημέρωση τους (το αργότερο έως 18-11-2020) τα δωμάτια τους, παραλαμβάνοντας όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα ή παραδίδοντας τις αποσκευές τους προς φύλαξη στους αποθηκευτικούς χώρους της οικοδομής «ΕΥΚΤΗΜΩΝ».

2. Όσοι φοιτητές έχουν ήδη αποχωρήσει από τα δωμάτια τους, χωρίς να έχουν παραλάβει όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα, να φροντίσουν για την άμεση εκκένωση των δωματίων εντός το πολύ 3 ημερών από την ενημέρωση τους (το αργότερο έως 18-11-2020). Σε περίπτωση που δεν δύνανται οι ίδιοι (ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο) να παραλάβουν τα πράγματα τους στην ανωτέρω προθεσμία, να ενημερώσουν αποστέλλοντας παράλληλα έγγραφη εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο) αντίστοιχα στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Κομοτηνή στην ηλεκτρονική διεύθυνση edardaKa@admin. duth.gr ή στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmpountz@admin.duth.Rr, ώστε να μεριμνήσουν για τη σύσταση αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, η οποία κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης τους θα φροντίσει για τη φύλαξη των πραγμάτων τους στους αποθηκευτικούς χώρους της οικοδομής «Ευκτήμων» ή των Ξενοδοχείων.

3. Εντελώς κατ’ εξαίρεση όσοι φοιτητές βρίσκονται αυτήν τη στιγμή εντός των δωματίων και έχουν άκρως σπουδαίο λόγο παραμονής στα δωμάτια τους (αλλοδαποί, σε καραντίνα, κ.λπ.) στην οικοδομή «Ευκτήμων» στην Κομοτηνή και στα ξενοδοχεία στην Αλεξανδρούπολη να υποβάλουν έως τη Δευτέρα 16-11-2020 σχετικό αίτημα παράτασης της διαμονής τους αναφέροντας τον λόγο αυτόν οι μεν πρώτοι στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην Κομοτηνή στην ηλεκτρονική διεύθυνση edardaRa@admin.duth.gr , ενώ αντίστοιχα οι δεύτεροι στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmpountz@admin.duth.gr, ώστε να συνεχιστεί η στέγαση τους ή ενδεχομένως η μεταφορά τους σε άλλο δωμάτιο. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 8 του ΚΦΕ φοιτητής που μένει χωρίς άδεια στο μισθωμένο δωμάτιο διαπράττει σοβαρή παράβαση του Κανονισμού Φοιτητικών Εστιών.

Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα ισχύος των ληφθέντων από την Πολιτεία μέτρων και επιπλέον για όσο χρόνο αυτά παραταθούν.

Επιστολή διαμαρτυρίας φοιτητών ΔΠΘ

που διαμένουν στις μισθωτές φοιτητικές εστίες “Ευκτήμων”

«Είμαστε φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και διαμένουμε στις ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες Κομοτηνής (ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΥΚΤΗΜΩΝ).

Με μεγάλη έκπληξη λάβαμε σήμερα ένα email από την Πρυτανεία που ζητά μονάχα από εμάς που διαμένουμε στις ιδιόκτητες εστίες (όχι σε όσους διαμένουν στις κρατικές κλίνες του Πανεπιστημίου) να αδειάσουμε τα σπίτια μας μέσα σε 3 μέρες και μάλιστα να πάρουμε μαζί μας ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΑΣ…

Μάλιστα ζητείται από όσους φοιτητές έχουν ήδη αποχωρήσει από το δωμάτιό τους, να προσέλθουν ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ (Lockdown, επιβεβλημένου από το Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) μέσα σε 3 μέρες (μέχρι 18/11) για να αδειάσουν το σπίτι τους από όλα τα υπάρχοντα.

Να σημειωθεί πως τα προσωπικά αντικείμενα όσων φοιτητών δεν καταφέρουν να εκκενώσουν τα δωμάτιά τους (των περισσοτέρων δηλαδή, καθώς εν μέσω πανδημίας οι μετακινήσεις ανά νομό είναι εξαιρετικά δύσκολες) θα τοποθετηθούν σε αποθήκες από προσωπικό του Πανεπιστημίου. Αξιοσημείωτο είναι, πως κανείς δεν μας εξηγεί για ποιους λόγους κρίνεται απαραίτητη η εκκένωση όλων αυτών των δωματίων.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε:

1) Να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές που διαμένουν μέχρι τώρα να παρατείνουν την διαμονή τους, όπως συμβαίνει με τους συμφοιτητές μας των δημόσιων κλινών (εξάλλου δεν ήταν δική μας επιλογή η διαμονή μας στις ιδιόκτητες εστίες, αλλά του Πανεπιστημίου).

2) Να μην υποχρεωθεί να έρθει κανένας φοιτητής εν μέσω απαγορευτικού (επιβεβλημένο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) στις εστίες ώστε να πάρει τα υπάρχοντά του από το δωμάτιό του.

3) Να μην απομακρυνθούν τα προσωπικά αντικείμενα κανενός φοιτητή ώστε να τοποθετηθούν σε αποθήκες, καθώς αποτελούν πολύτιμη ατομική περιουσία.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν τους λόγους που επιβάλλουν την παραμονή μας και την ΜΗ απομάκρυνση των προσωπικών μας αντικειμένων:

Α) Είναι συνταγματικό μας δικαίωμα η δωρεάν στέγαση.

Β) Λόγοι οικονομικοί επιτάσσουν την παραμονή μας στις εστίες, προκειμένου να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τις σπουδές μας.

Γ) Εν μέσω ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, είναι εντελώς παράλογο να βρεθούμε α) ως φοιτητές εκτός εκπαίδευσης.. γιατί εκεί θα μας οδηγήσει η απόφαση σας. Και β) δια της εξώσεως μας να κινδυνεύσει και η υγεία μας.

Δ) Επειδή θεωρούμε ότι δεν ζημιώνουμε εμείς την ελληνική οικονομία και δεν είναι θεμιτό να χαρακτηρίζεται η απομάκρυνση η δική μας και των προσωπικών μας αντικειμένων ως ‘’δημόσιο συμφέρον’’.

Ε) Επειδή εξ υποκειμενικών και αντικειμενικών λόγων δεν μπορούμε να μετακινηθούμε εύκολα από και προς Κομοτηνή.

ΣΤ) Επειδή μας αντιμετωπίζετε ως “κάτι” που ζημιώνει τους άλλους Έλληνες, γεγονός που προσβάλλει την αξιοπρέπεια μας.

Ζ) Επειδή στις Δημοκρατίες οι αποφάσεις, για να είναι σεβαστές, πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά και όχι να ανακοινώνονται ως εκφοβιστικά διατάγματα και κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους ιθύνοντες για να δοθούν εξηγήσεις να μην επιτυγχάνονται.

Η) Επειδή δε λάβατε υπ’ όψιν σας, δυστυχώς, τις δικές μας ανάγκες.

Ολοκληρώνοντας,

Ζητάμε την επανεξέταση της απόφασης με στόχο την ακύρωσή της..!

Με εκτίμηση,

Οι φοιτητές Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες ‘’ΕΥΚΤΗΜΩΝ’’ Κομοτηνής

Υ.Γ. Δεν προερχόμαστε, ούτε εκπροσωπούμε καμία κομματική παράταξη».

Ανακοίνωση του

Συλλόγου Φοιτητών Κοινωνικής Διοίκησης ΔΠΘ

«Τη στιγμή που ο λαός μας βιώνει μεγάλη ανησυχία λόγω της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία με δεκάδες νεκρούς καθημερινά, την ώρα που μεγάλο μέρος του λαού μας βρίσκεται σε αδιέξοδο λόγω της οικονομικής κατάστασης, την ώρα που εμείς οι φοιτητές εδώ και μισό χρόνο κάνουμε μάθημα από απόσταση, μακριά απ’ το φυσικό μας χώρο που είναι οι σχολές μας, με ευθύνη της κυβέρνησης και της διοίκησης που δεν πήραν το παραμικρό μέτρο για να λειτουργήσουν οι σχολές μας με ασφάλεια κανονικά, οι φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες Κομοτηνής (Οικοδομή Ευκτήμων) καλούνται απ’ τη διοίκηση του ΔΠΘ «να εκκενώσουν εντός το πολύ 3 ημερών (το αργότερο έως 18-11-2020) τα δωμάτια τους, παραλαμβάνοντας όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα».

Με εκβιαστικό τρόπο η διοίκηση καλεί μάλιστα πάνω από 100 φοιτητές να μαζέψουν τα πράγματα τους από τα δωμάτια, διαφορετικά θα σταλούν στις αποθήκες του Πανεπιστημίου, πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «παραλαμβάνοντας όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα ή παραδίνοντας τα για φύλαξη στους αποθηκευτικούς χώρους της οικοδομής «ΕΥΚΤΗΜΩΝ». Αναρωτιόμαστε, είναι με τα καλά τους;

Θα αναρωτηθεί κάποιος ΓΙΑΤΙ η διοίκηση εν μέσω LOCKDOWN και ενώ μάλιστα υπάρχει Κοινή Υπουργική Απόφαση (Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020) που αναφέρει ότι «Οι φοιτητικές εστίες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά..»; Την απάντηση τη δίνει το κείμενο το οποίο στάλθηκε στους φοιτητές εστιακούς με την υπογραφή της Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Ζωής Γαβριηλίδου στο οποίο αναφέρεται ότι το μέτρο αυτό το παίρνει το πανεπιστήμιο ώστε να «περιοριστούν μη αναγκαίες δαπάνες προς εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος».

Είναι τουλάχιστον ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ! Αποδεικνύεται πως κάθε φορά εκεί στο Υπουργείο και στη Σύγκλητο του ΔΠΘ ξεπερνάνε τον εαυτό τους! Η προσπάθειά τους όμως να πετάξουν έξω τους φοιτητές θα βρει τοίχο τους το ξεκαθαρίζουμε! Έχουμε πείρα και θα μας βρουν απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές πολιτικές που λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος που βλέπουν τους φοιτητές σαν βάρος και επιπλέον έξοδα και δεν μεριμνούν για την εξασφάλιση της υγείας τους αλλά και των οικογενειών τους.

Οι φοιτητές δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Έχουν την εμπειρία από το προηγούμενο lockdown όπου πάλι τους έδιωχναν από τις εστίες με τις ίδιες δικαιολογίες την ίδια ώρα που από τότε δεν έχουν σταματήσει να δίνουν ζεστό χρήμα στους μεγάλους ομίλους, στους καναλάρχες, στους κλινικάρχες. Φαίνεται ότι το «δημόσιο συμφέρον» στο οποίο αναφέρονται καμία σχέση δεν έχει με τις ανάγκες των φοιτητών για σύγχρονες σπουδές, για σίτιση και στέγαση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΤΑΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ!».

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood