«Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».
Με αυτή την ανακοίνωση, και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ, γνωστοποίησε οτι θα πραγματοποιήσει τα μαθήματά του εξ αποστάσεως.
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι από τα πολυπληθέστερα μαζί με το ΤΕΦΑΑ, μετά τη Νομική.
Υπενθυμίζεται πως αποφάσεις για εξ αποστάσεως διδασκαλίας, έχουν λάβει η Νομική Σχολή, το Τμήμα ΓΦΠ Παρευξεινίων Χωρών και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.