Δύο Μνημόνια Συνεργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συνυπέγραψε το Δ΄ Σώμα Στρατού, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για νέες πρωτοβουλίες και δράσεις, με γνώμονα την παρακολούθηση των εξελίξεων και την εξειδικευμένη επιμόρφωση των στελεχών του.

ΔΠΘ-Δ΄ Σ.Σ.: Συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων

Συγκεκριμένα, συνυπογράφηκαν:

  • Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας από τον Διοικητή του Δ΄ Σ.Σ., Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά και τον Πρύτανη του ΔΠΘ, Καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη.
  • Μνημόνιο Συνεργασίας της Διοίκηση Μηχανικού του Δ΄ Σ.Σ. και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ.

Οι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν:

  • Tην από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και τη διερεύνηση νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων, που θα αξιοποιούν την επικαλυπτόμενη και συμπληρωματική γνώση των συμβαλλομένων.
  • Ανάληψη δράσεων για την προαγωγή της έρευνας και την ανύψωση του γνωστικού αντικειμένου σε τεχνικής φύσης θέματα, εντός των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ καθώς και εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
  • Διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής ομιλητών σε συνέδρια/συναντήσεις, με στόχο την ανάδειξη των τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Η τελετή υπογραφής των Μνημονίων Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Πρυτανείας του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, παρουσία στελεχών του Δ΄ Σ.Σ., και των αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Μαρίας Μιχαλοπούλου, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φώτη Μάρη, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Ζωής Γαβριηλίδου, και Διοικητικών Υποθέσεων Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλου.