Ενδιαφέροντα στοιχεία για το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της χώρας, και συγκεκριμένα τους νέους διδάκτορες, περιλαμβάνει η νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) «Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2017».

Στη μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα (κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, επιστημονικά πεδία διατριβών, διεθνής κινητικότητα, προηγούμενοι τίτλοι σπουδών, κ.ά.) που αφορούν όσους αναγορεύθηκαν διδάκτορες κατά το έτος 2017, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά ΑΕΙ. Παρουσιάζονται, επίσης, στοιχεία συγκριτικής ανάλυσης επιλεγμένων δεικτών για τα τρία έτη (2015, 2016, 2017), για τα οποία το ΕΚΤ έχει δημοσιεύσει αντίστοιχες μελέτες, με στόχο την κατάδειξη τάσεων και χρονικών διακυμάνσεων.

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη: “Οι στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου αποτελούν πλέον μέρος των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη της πολύ μεγάλης σημασίας που αποδίδεται στα ζητήματα του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, και δη αυτής της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, ως εθνική πηγή γνωσιακού αποθέματος, αλλά και ως ανθρώπινο παραγωγικό κεφάλαιο προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας”.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία κατάθεσης διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (www.didaktorika.gr), το 2017 αναγορεύθηκαν 1.649 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ, εκ των οποίων οι 90 (ποσοστό 5,3%) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Το Δ.Π.Θ. έρχεται 7ο σε ποσοστό νέων διδακτόρων ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ, όπως προκύπτει από το ακόλουθο διάγραμμα:

ekt2

Η κατανομή των νέων διδακτόρων ανά σχολή του Δ.Π.Θ. έχει ως εξής:

  • Σχολή Επιστημών Υγείας – 24
  • Πολυτεχνική Σχολή – 16
  • Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών – 12
  • Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας – 10
  • Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – 9
  • Νομική Σχολή – 9
  • Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών – 6
  • Σχολή Επιστημών Αγωγής – 4

Δείτε ολόκληρη την έρευνα για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2017, ΕΔΩ.