Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας, την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής κατά τις ώρες 08:30–11:30. Η δράση θα υλοποιηθεί από τη δομή Κομοτηνής του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

85b9ab32 afisa1