Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει αναπτύξει και υλοποιεί δράσεις εξ αποστάσεως επαγγελματικής συμβουλευτικής για εργαζομένους και ανέργους που επιθυμούν να:

  • Λάβουν υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας.
  • Συντάξουν σωστά το βιογραφικό τους.
  • Βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.
  • Γνωρίσουν την τοπική αγορά εργασίας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει απ’ ευθείας συνομιλία με εξειδικευμένο εργασιακό σύμβουλο και χρήση ειδικών εργαλείων, και υποστηρίζεται τεχνικά από εύχρηστο λογισμικό τηλεδιάσκεψης: ελάχιστες απαιτήσεις, σύνδεση internet, ηλεκτρονικός υπολογιστής με μικρόφωνο και ηχεία, ή tablet ή smartphone.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι στην ΑΜ-Θ μπορούν να επικοινωνήσουν με τη δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην περιοχή: xanthiinediktio@inegsee.gr / 25410-84385.

Εργασιακοί σύμβουλοι ΑΜ-Θ:

  • Κατσιλίδου Ειρήνη.
  • Θεοχαρίδου Ευγενία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».