Οι διεκδικήσεις και οι προτάσεις της δημοτικής αρχής Μαρώνειας–Σαπών προς την εταιρεία “Trans Adriatic Pipeline AG” (TAP) για τη χρηματοδότηση εκ μέρους της προμήθειας δύο οχημάτων ειδικής χρήσης και παραχώρησής τους στον Δήμο, απέφεραν καρπούς.

Σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας προς τον Δήμαρχο Μαρωνείας–Σαπών Ντίνο Χαριτόπουλο, το αίτημά του έγινε αποδεκτό στο πλαίσιο της πολιτικής του ΤΑΡ για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινότητες από όπου διέρχεται ο αγωγός.

Ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών ξεκίνησε την προετοιμασία για την αποδοχή και υλοποίηση της δωρεάς των οχημάτων τα οποία θα ενταχθούν στις δομές του.