Με κάμερες και μικρόφωνα εντός των αιθουσών εξέτασης και των οχημάτων, µε ηλεκτρονικό καθορισμό του ζεύγους εξεταστή-εξεταζόμενου πριν από την εξέταση του υποψηφίου, συστηματικούς και έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις, αλλά και δημιουργία Κέντρου Ελέγχου, σε συνδυασμό µε τις πειθαρχικές ποινές και τα βαριά πρόστιμα, θα επιχειρήσει το υπουργείο Μεταφορών να βάλει φρένο στα «λαδώματα» και στις δωροδοκίες για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης.

Αυτό προκύπτει από την τελική μορφή του νομοσχεδίου του υπουργείου που θεσμοθετεί τη συνοδευόμενη οδήγηση από την ηλικία των 17 ετών, και παρουσιάζει σήμερα το «Έθνος».

Αποτέλεσμα του νέου οπτικοακουστικού συστήματος είναι η οριστική χορήγηση νέων αδειών οδήγησης να διαρκεί έως και πέντε εργάσιμες ημέρες, ώστε να ελεγχθεί το υλικό που έχει συγκεντρωθεί. Σύμφωνα µε τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, που θα κατατεθεί το συντομότερο στη Βουλή, κάθε υποψήφιος οδηγός θα υποβάλλεται πρώτα στη θεωρητική εξέταση, και εφόσον επιτύχει, θα ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, η οποία θα διενεργείται σε δύο στάδια, που μπορούν να προγραμματίζονται και την ίδια ημέρα.

Χωρίς τον εκπαιδευτή

Το πρώτο στάδιο θα είναι η πορεία, ενώ στο δεύτερο θα εξετάζονται οι δεξιότητες οδήγησης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στο δεύτερο στάδιο µόνο εφόσον επιτύχουν στο πρώτο, ενώ, εάν αποτύχουν στο δεύτερο, θα επανεξετάζονται και στο πρώτο.

Η δοκιμασία προσόντων θα διενεργείται από έναν εξεταστή, ενώ δεν θα επιτρέπεται να βρίσκεται εντός του οχήματος ο εκπαιδευτής των υποψηφίων. Για την εξέταση όσων θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα για δίκυκλο, προβλέπεται στη μοτοσικλέτα να επιβαίνει µόνο ο υποψήφιος. Με το σχέδιο νόμου αυξάνονται τα εξέταστρα για τη θεωρητική και πρακτική εξέταση στα 15 ευρώ, από 10 ευρώ που είναι σήμερα, µε το 1/3 του ποσού να αποδίδεται στις περιφέρειες ώστε να διατεθεί σε αυτές τις ανάγκες.

Τα εκπαιδευτικά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις θα πρέπει να διαθέτουν διαδικτυακή σύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου του υπουργείου και κάμερα µε μικρόφωνο.

Η θεωρητική και η πρακτική εξέταση των υποψηφίων μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφονται µε τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και το υλικό μεταφορτώνεται την ημέρα της εξέτασης. Το υλικό αυτό, χωρίς το οποίο η εξέταση θα θεωρείται άκυρη, περιέχει:

  • Τον χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία. Κατά τη διενέργεια της εξέτασης θα δημιουργείται κλωβός διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, θα απενεργοποιούνται κινητά και κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή.
  • Το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες.
  • Το εξωτερικό του οχήματος όπου φαίνεται το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται.

Οι εξεταστές

Με το σχέδιο νόμου δίνεται λύση και στο ζήτημα της αμοιβής των εξεταστών. Αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2018 έως τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση ύψους 240 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον έξι εξετάσεις. Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής, το ποσό θα περιορίζεται ανάλογα.

Οι εξεταστές θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και οι εξετάσεις θα διενεργούνται εντός ωραρίου. Σε περιφερειακές ενότητες όπου ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρός θα μπορούν να απασχολούνται και σε άλλο αντικείμενο, ενώ στις νησιωτικές και µη επαρκώς στελεχωμένες περιοχές οι εξεταστές θα ασκούν αποκλειστικό έργο µόνο µία ημέρα την εβδομάδα. Παράλληλα, µε ηλεκτρονικές κληρώσεις ανά τετράμηνο θα επιτυγχάνεται η διαρκής εναλλαγή τους.

Πριν από την εξέταση κάθε σταδίου µε νέα ηλεκτρονική κλήρωση θα προκύπτει το ζεύγος κάθε εξεταζόμενου-εξεταστή. Τη δυνατότητα να οδηγούν µε συνοδό θα έχουν νέοι και νέες που κλείνουν τα 17 τους χρόνια, αφού περάσουν από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και επιτύχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις.

Τότε θα τους χορηγείται βεβαίωση δυνατότητας οδήγησης µε συνοδό ο οποίος θα πρέπει να είναι:

  • Τουλάχιστον 30 ετών.
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης για πέντε χρόνια.
  • Να µην του έχει καταλογιστεί κανένας βαθμός ποινής στο point system.

Ο ανήλικος κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης υποχρεούται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη. Η οριστική άδεια οδήγησης θα χορηγείται μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Πρόστιμα κι αφαίρεση άδειας

«Ακριβά» από κάθε άποψη θα πληρώνουν τις πράξεις τους όσοι υποπίπτουν σε παραβάσεις, όπως η αλλοίωση των δεδομένων της εξέτασης και κυρίως του αποτελέσματος, η παραποίηση παραστατικών και εγγράφων, και η συμμετοχή σε παθητική ή ενεργητική δωροδοκία. Επιβάλλονται στους υποψηφίους οδηγούς απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις έως τρία χρόνια, στους εκπαιδευτές αφαίρεση της άδειας έως έξι χρόνια, στους εξεταστές απομάκρυνση από το έργο της δοκιμασίας έως έξι χρόνια.

1.000-6.000 €

Επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα, τα οποία για τις πολύ σοβαρές παραβάσεις φτάνουν τα 1.000 ευρώ για τους υποψηφίους, τα 2.000 ευρώ για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές και τα 6.000 ευρώ για τις σχολές οδηγών. Σε περιπτώσεις υποτροπής μπορεί να αφαιρεθεί οριστικά η άδεια, ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα τριπλασιάζονται.

Πηγή: Ethnos.gr / Μαρία Λιλιοπούλου