Ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών στο πλαίσιο του προγραμματισμού ανανέωσης του στόλου των οχημάτων του, προχώρησε στην προμήθεια δύο φορτηγών μέσω δημοπρασίας του Τελωνείου Κομοτηνής.

Τα οχήματα διατέθηκαν για τις ανάγκες των υπηρεσιών ύδρευσης και καθαριότητας, και ήδη η προσφορά τους στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων είναι πολύτιμη.

“Με τα δύο φορτηγά γίνεται πλέον παραγωγική και λειτουργική η εργασία του προσωπικού του Δήμου και των εργαζομένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, και συγχρόνως ενισχύεται η παρουσία του Δήμου σε κάθε γωνία του και στις Δημοτικές Ενότητες Σαπών και Ξυλαγανής”, σημειώνει ο δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος.