Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής για την Ελλάδα το 2019 (“Best Sub-Custodian Bank in Greece”) από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, και “Νο 1 General Clearing Member in GCM Markets & Members Coverage” για το 2018, από το Χρηματιστήριο Αθηνών  στον τομέα των Securities Services, αναδείχθηκε η Eurobank.

Δύο σημαντικές διακρίσεις που επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες της Eurobank και τη στήριξή της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η κορυφαία διάκριση ως “Best Sub-Custodian Bank in Greece” από το Global Finance για το 2019, είναι η 13η διάκριση που λαμβάνει στον τομέα αυτό η Eurobank από το 2006 και μετά. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στην αγορά καθώς επιβραβεύεται διαχρονικά ως αποτέλεσμα της ικανότητάς της να δημιουργεί και να καλλιεργεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους θεσμικούς αλλά και ιδιώτες πελάτες της, μέσω της προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η Eurobank προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα, και το εξωτερικό, υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών και εξειδικευμένες υπηρεσίες διοικητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών, υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εκδότριες εταιρείες του Χρηματιστήριου Αθηνών, διαχείριση ομολογιακών δανείωνμ και υπηρεσίες μετοχολογίου. Η επιλογή της Eurobank ως η καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής καθορίζεται στη βάση μιας σειράς κριτηρίων, όπως:

  • η σχέση με την πελατεία.
  • η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • η ανταγωνιστική τιμολόγηση.
  • η επιτυχής διαχείριση εξειδικευμένων ζητημάτων.
  • οι τεχνολογικές πλατφόρμες.
  • οι μετα – συναλλακτικές δραστηριότητες.
  • η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε σειρά κανονιστικών αλλαγών.
  • η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών, ως ανταπόκριση στις διαρκείς και εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.
  • το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (BCP) και η γνώση του εγχωρίου κανονιστικού πλαισίου και πρακτικών.

Στην αξιολόγησή του το Global Finance έλαβε υπόψιν στοιχεία, τόσο από έρευνα αγοράς, όσο και από εξειδικευμένες πηγές, καθώς και πληροφορίες από τους πελάτες της Τράπεζας που με τη στήριξή τους αναγνωρίζουν το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, διαφάνειας, αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Eurobank στον τομέα των Securities Services και το υψηλό επίπεδο του έμπειρου, εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας.

Συγχρόνως, η βράβευση της Eurobank Securities Services από το Χρηματιστήριο Αθηνών ως “Νο 1 General Clearing Member in GCM Markets & Members Coverage” για το 2018, αναδεικνύει την πολύ σημαντική θέση της Τράπεζας στο μετα–συναλλακτικό περιβάλλον αλλά και στις διαχρονικές της σχέσεις με θεσμικούς πελάτες. Η αξιολόγηση για την επιλογή των βραβευθέντων από το Χ.Α. στηρίζεται στη μεθοδολογία που καθορίστηκε από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών & Ασιατικών Χρηματιστηρίων (FEAS). Τα κριτήρια επιλογής λαμβάνουν υπ’ όψιν μεταξύ άλλων, το πλήθος των πελατών στους οποίους η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης, τον αριθμό των αγορών που καλύπτει η τράπεζα με την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, και το μέγεθος της συμβολής/συμμετοχής της στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Αγορών (Κινητών Αξιών & Παραγώγων)