Την Τρίτη, 11 Ιουνίου, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 52/2019 «Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων Θράκης – Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης».

Με το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα, που αποτελείται από δύο μέρη και περιλαμβάνει συνολικά 26 άρθρα, ρυθμίζονται τα ζητήματα της προαιρετικότητας της Σαρίας και της οργάνωσης και λειτουργίας των Μουφτειών στη Θράκη. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Δ. 52/2019 είναι α) ο καθορισμός των αναγκαίων δικονομικών κανόνων για τη συζήτηση των υποθέσεων δικαιοδοσίας του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεών του, και β) η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, καθώς και σύστασης και διαδικασίας πλήρωσης θέσεων (μονίμων, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητών υπαλλήλων) στις Μουφτείες.

Διαβάστε αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα, κάνοντας κλικ στις ακόλουθες φωτογραφίες: