Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ βάσει του οποίου και κατόπιν της 84/12-9-2019 απόφασης του Αντιδημάρχου Μαρώνειας-Σαπών η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σχετική νομολογία, προσλαμβάνονται έντεκα άτομα για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών μέσω της 3Κ/2018 προκήρυξης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον διορισμό τριών ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας Δ.Ε. του κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, και οκτώ ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας Υ.Ε. του κλάδου Εργατών Καθαριότητας.

Οι νεοπροσληφθέντες προγραμματίζεται να ορκιστούν την ερχόμενη Τρίτη 22/10.