Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, “στο πλαίσιο  της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του Δήμου, με στόχο την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες και επιθυμίες των πολιτών”, όπως τονίζει, ανακοινώνει την αιρετή διοικητική δομή του Δήμου “με στόχο τη δόμηση μιας τοπικής διακυβέρνησης ανοιχτής στην κοινωνία και με υψηλά πρότυπα επικοινωνίας και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της”.

Τούτων δοθέντων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και τα προβλήματα που συναντούν, στους εξής:

Μιλτιάδης Μαυρίδης: Τηλ. 6973030257, Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ενέργειας και Πολιτιστικής Προστασίας, με αρμοδιότητες την ύδρευση, την αποχέτευση, τα θέματα ηλεκτρολογικού περιεχομένου, την ενέργεια, την πολιτική προστασία, τα έργα που εκτελούνται στον Δήμο, κ.ά.

Μολλά Αμέτ Μουσταφά: Τηλ. 6973030256, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητες τις μελέτες και έρευνες, την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την υποδοχή παραπόνων, υποδείξεων και προτάσεων των πολιτών, θέματα ληξιαρχείου, μητρώων, πιστοποιητικών, λογιστηρίου, ενταλμάτων πληρωμών, ΚΕΠ, κ.ά.

Ολυμπία Λούρμπα: Τηλ. 6970130006, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με αρμοδιότητες τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής (Κέντρο Κοινότητας, Βοήθεια στο Σπίτι), τρίτης ηλικίας, ΑμεΑ, πολιτιστικών θεσμών και δομών, σχολείων, κ.ά.

Καραγκιόζ Μουσταφά: Τηλ. 6973030258, Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες τον πρωτογενή τομέα, τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών, θέματα τουρισμού, τα αδέσποτα ζώα, κ.ά.

Χαράλαμπος Καρύδης: Τηλ. 6973030259, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες τα τεχνικά έργα, τις δημοτικές και αθλητικές υποδομές, την καθαριότητα, τους κοινόχρηστους χώρους, τα κοιμητήρια, πλατείες, παιδικές χαρές, κ.ά.

Ηλίας Εμιρζάς: Τηλ. 698 888 6957, Πρόεδρος της Κ.Ε.ΜΑ.Σ., με αρμοδιότητα τα σφαγεία, το “Βοήθεια στο Σπίτι”, πολιτιστικές δράσεις, προγράμματα μαζικού αθλητισμού, κ.ά.