Από τον Δήμο Κομοτηνής καλούνται οι συγγενείς των θανόντων των οποίων η διάρκεια ταφής μέσα στο 2019 πρόκειται να ξεπεράσει την πενταετία, και που δεν έχουν προβεί στην αγορά του τάφου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός τριών μηνών από τη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης (έως δηλαδή και τις 7 Απριλίου), για την τακτοποίηση είτε της εξαγοράς τάφου είτε της ανακομιδής των οστών. Σε διαφορετική περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία θα προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 445/68 περί λειτουργίας κοιμητηρίων και τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής (αριθμ. 113/2013 Α.Δ.Σ).

Επίσης καλούνται οι συγγενείς των θανόντων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες τους σχετικά με το τέλος χρήσης οστεοφυλακίου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης (έως δηλαδή και τις 7 Μαρτίου), διαφορετικά η Υπηρεσία σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής θα προβεί σε τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι.