Μειώνονται, από 1/1/2021, κατά 10%, τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και τα τέλη εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς, στον Δήμο Κομοτηνής, μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, “με γνώμονα τη στήριξη των επαγγελματιών”, όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημήτρης Πολιτειάδης.
Για τις συγκεκριμένες μάλιστα κατηγορίες τελών, όπως υπενθυμίζει ο Αντιδήμαρχος, ο Δήμος Κομοτηνής προχώρησε και τα προηγούμενα χρόνια σε μειώσεις (δύο φορές, κατά 15% και 10% αντιστοίχως). “Συνεπώς, συνολικά μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατά 35%”, επισημαίνει ο κ. Πολιτειάδης.
Την ίδια ώρα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη διατήρηση στα ίδια επίπεδα του τρέχοντος έτους, των συντελεστών των υπόλοιπων κατηγοριών τελών: καθαριότητας, φωτισμού, χρήσης δημοτικών νεκροταφείων, χρήσης δημοτικών κτημάτων-έργων, ακίνητης περιουσίας, στάθμευσης, διαφήμισης, διαμονής παρεπιδημούντων.