Ο Δήμος Κομοτηνής με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει οτι σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50361 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών:

είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό στις υπαίθριες λαϊκές αγορές (παζάρια)”.