Ο Δήμος Κομοτηνής, σε συνέχεια των μέτρων πρόληψης που έχει λάβει για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, και εξακολουθώντας να τηρεί πιστά όλες τις οδηγίες και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας της χώρας μας, συνέστησε νέα προσωρινή δομή υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, πέρα από τη συνήθη μέριμνα για την παροχή των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης που συνεχίζει αδιάλειπτα να προσφέρει στους ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά δημότες, συνέστησε δομή για τους δημότες χωρίς οικογενειακό περιβάλλον που ενδέχεται να νοσήσουν από τον κορωνοϊό και δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες των ωφελούμενων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, η εν λόγω δομή θα μπορεί να παρέχει υλική, ιατροφαρμακευτική και ψυχολογική στήριξη σε όλους τους δημότες που θα νοσήσουν και δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείους τους.

Το τηλέφωνο της υπηρεσίας είναι 25310-72173 και το e-mail: vssnsidir@gmail.com. Απαντάνε κατάλληλα εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του Δήμου Κομοτηνής, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων που θα τους υποβάλλονται.

Στην απευκταία εκείνη περίπτωση που οι ανάγκες θα είναι αυξημένες, ο Δήμος Κομοτηνής βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα προκειμένου να ενισχύσει την υπηρεσία με επιπλέον προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική της λειτουργία.