Από τον Δήμο Κομοτηνής ανακοινώνεται ότι όσοι άρρενες γεννήθηκαν το έτος 2003 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων:

  • Της Δημοτικής Ενότητας του ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Τοπικών Κοινοτήτων Θρυλορίου, Κάλχα, Καρυδιάς, Πανδρόσου, Γρατινής και Κοσμίου), πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου για συμπλήρωση των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι 29-03-2019. Οι πληροφορίες μπορούν να δίνονται και τηλεφωνικά.
  • Της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΕΙΡΟΥ του Δήμου Κομοτηνής (Τοπικών Κοινοτήτων Αιγείρου, Μέσης, Νέας Καλλίστης και Φαναρίου), πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου ή στο ΚΕΠ Αιγείρου, για συμπλήρωση των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι 29-03-2019. Οι πληροφορίες μπορούν να δίδονται και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 25313-52706 του ΚΕΠ Αιγείρου.
  • Της Δημοτικής Ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου του Δήμου Κομοτηνής (Tοπικών Kοινοτήτων Νέου Σιδηροχωρίου και Αγίων Θεοδώρων), πρέπει να προσέλθουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) στο γραφείο Μητρώων Αρρένων του Δήμου ή στο ΚΕΠ Νέου Σιδηροχωρίου, για συμπλήρωση των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι 29-03-2019. Οι πληροφορίες μπορούν να δίδονται και  τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 25313-52920, 52922 του ΚΕΠ Νέου Σιδηροχωρίου.