Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής συνεδρίασε του δια περιφοράς και ενέκρινε ομόφωνα:

  • Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και σε περίπτωση παρατάσεώς τους κατά το χρονικό διάστημα αυτής.
  • Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
  • Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού-υλικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.