Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ 71342 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020), ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών Χαρών και των Υπαίθριων Γυμναστηρίων.