Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, σε απόλυτη σύμπνοια, συνεργασία και συντονισμό με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜ-Θ και Δήμαρχο Ορεστιάδας, Βασίλη Μαυρίδη, εργάζονταν αθόρυβα – αλλά απόλυτα αποτελεσματικά – προκειμένου να ανακουφίσουν τους πληττόμενους από την κρίση του κορωνοϊού επαγγελματίες των Δήμων μας στο κομμάτι των ανταποδοτικών δημοτικών τελών.

Έτσι, και με την καθοριστική συμβολή του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Δημήτρη Παπαστεργίου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά, υιοθέτησε τις προτάσεις τους, και ψήφισε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιέχει τις εξής ρυθμίσεις:

  • Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.
  • Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη μγια το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
  • Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.