Την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2020-2021, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής.

Η “πρώιμη” έναρξη των διαδικασιών είναι πρακτική που υλοποιεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημήτρης Πολιτειάδης προκειμένου να υπάρχει χρόνος κάλυψης για τυχόν καθυστερήσεις που προκύπτουν από ενστάσεις και λοιπές γραφειοκρατικές ενέργειες, και με απώτερο σκοπό την ανάδειξη αναδόχου εγκαίρως.