Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Διδακτηρίων 2020», που έχει προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ με ΦΠΑ, προκήρυξε ο Δήμος Κομοτηνής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ο ανάδοχος θα προκύψει την Παρασκευή, 17 Ιουλίου.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια και τα ειδικά διδακτήρια του Δήμου Κομοτηνής.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

Οικοδομικές εργασίες:

 • Θερμοπρόσοψη κτιρίων
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (παραθύρων και θυρών)
 • Επισκευή μόνωσης δώματος σε ορισμένα διδακτήρια
 • Ολοκληρωμένη ανακαίνιση τουαλετών σε ορισμένα διδακτήρια
 • Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών
 • Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα
 • Κατασκευή Παιδικών Χαρών σε ορισμένα νηπιαγωγεία με τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας και παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου στις αυλές ορισμένων διδακτηρίων με σκοπό την δημιουργία χώρου αθλητισμού
 • Διαμόρφωση γηπέδων με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Επισκευή κιγκλιδωμάτων και θυρών
 • Αλλαγή πλαστικών δαπέδων σε ορισμένα διδακτήρια

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

 • Θα αντικατασταθούν φωτιστικά φθορισμού με φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας
 • Θα τοποθετηθούν ακίδες αλεξικέραυνου και πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γειώσεως διατομής 50 mm2
 • Θα γίνει ανακαίνιση τουαλετών σε ορισμένα κτίρια.
 • Θα γίνει αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης όπου απαιτείται.
 • Θα ανακαινιστούν τα λεβητοστάσια στα ακόλουθα διδακτήρια:

– 10ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής

– 12ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής

– 4ο Δημοτικό σχολείο Κομοτηνής

– 9ο Δημοτικό σχολείο Κομοτηνής

– 7o Δημοτικό σχολείο Κομοτηνής

– 1o Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής