Κονδύλι της τάξεως του 1.000.000 ευρώ θα διαθέσει ο Δήμος Κομοτηνής, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης σε 35 κτίρια ευθύνης του.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα ακόλουθα κτίρια:

 1. Κτίριο Δημοτικής Αγοράς
 2. Κτίριο οδού Β.Παύλου
 3. Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδίτη – ΚΕΦΟ Ροδίτη
 4. Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγείρου
 5. Πολυλειτουργικό Παραδημής
 6. Πολιτιστική Κίνηση Ν. Ροδόπης
 7. Δημοτικό Γήπεδο Κοσμίου
 8. Κτίριο παλαιού παιδικού σταθμού Ροδίτη
 9. Σύλλογος Ποντίων Κομοτηνής
 10. Μουσείο Καρυδιάς
 11. Δημαρχείο Κομοτηνής
 12.  Α’ Παιδικός Σταθμός
 13. ΠΙΚΠΑ
 14. Αποδυτήρια Γηπέδου Παραδημής
 15. Σύλλογος Γυναικών Αγίων Θεοδώρων
 16. Κτίριο Μορφωτικού Συλλόγου Αγροτ.Νεολαίας Πόρπης
 17. Θερινό ΔΗΠΕΘΕ
 18. Γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Μοσυνούπολης
 19. Σύλλογος Καλλιτεχνών Ροδόπης «Αθηνίων» – Κτίριο Στάλιου
 20. ΚΕΠ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
 21. 5ος Παιδικός Σταθμός
 22. Παιδικός σταθμός Καλλίστης
 23. Γραφεία Πρόνοιας
 24. Υπηρεσία Δόμησης
 25. Κοινοτικό Κατάστημα Κοσμίου
 26. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – 4ος Παιδικός Σταθμός Κομοτηνής
 27. Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Μέσης
 28. Χειμερινό ΔΗΠΕΘΕ
 29. Αποθήκες καθαριότητας Δήμου Κομοτηνής
 30. WC Παλαιού Σχολείου Μέσης
 31. ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων
 32. Παιδικός Σταθμός Σιδηροχωρίου
 33. Α’ Παιδικός Σταθμός
 34. Β’ Παιδικός Σταθμός
 35. Εργοτάξιο Δήμου Κομοτηνής, έναντι Φυλακών

Για τη συντήρηση των παραπάνω κτιρίων, προκηρύχτηκε ήδη ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και θα επιλεγεί ανάδοχος με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου, ενώ την Παρασκευή, 8 του ίδιου μήνα, θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου.

Διαβάστε αναλυτικά τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν σε κάθε ένα από τα παραπάνω κτίρια:

ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Α) Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης δώματος, δημιουργία κατάλληλων κλίσεων με τσιμεντοκονία όπου απαιτείται και στεγανοποίηση με επαλειφόμενη πολυουρία.

Β) Διάνοιξη οπών για την απορροή των βρόχινων υδάτων και τοποθέτηση νέων υδρορροών στο κτίριο.

ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ Β.ΠΑΥΛΟΥ

Α) Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης δώματος, δημιουργία κατάλληλων κλίσεων με τσιμεντοκονία όπου απαιτείται και τοποθέτηση νέας υγρομόνωσης.

Β) Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και εφαρμογή νέων επιχρισμάτων (όψεις, εσωτερικές οροφές και τοιχοποιίες κτιρίου).

Γ) Επισκευή – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Δ) Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στις οροφές της ανοιχτής στοάς του κτιρίου.

Ε) Εξωτερικοί χρωματισμοί με θερμομονωτικά χρώματα στις περιμετρικές όψεις του κτιρίου και εντός στοάς.

Ζ) Εσωτερικοί χρωματισμοί στις επιφάνειες όπου εφαρμόστηκαν νέα επιχρίσματα.

Η) Ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών στις υπόλοιπες επιφάνειες (παλαία επιχρίσματα) των χώρων όπου εφαρμόστηκαν νέα επιχρίσματα.

Θ) Διάνοιξη οπών για την απορροή των βρόχινων υδάτων και τοποθέτηση νέων υδρορροών στο κτίριο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΙΤΗ – ΚΕΦΟ ΡΟΔΙΤΗ

Α) Επισκευή βεράντας και σκάλας ανόδου.

Β) Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί κτίριο με πλαστικό χρώμα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ

Α) Αποκατάσταση στέγης αίθουσας εκδηλώσεων και τοποθέτηση υγρομόνωσης.

Β) Αποκατάσταση πέτρινης επένδυσης και των επιχρισμάτων στις όψεις του κτιρίου.

Γ) Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου στο χρώμα του ξύλου. Τα νέα κουφώματα θα έχουν θερμοδιακοπή και θερμομονωτικά τζάμια.

Δ) Δημιουργία λεβητοστασίου και δεξαμενής πετρελαίου στο υπόγειο τμήμα του κτιρίου και τοποθέτηση νέας εγκατάστασης θέρμανσης.

Ε) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών.

Ζ) Τοποθέτηση σταθερών σιτών στα παράθυρα του υπογείου και των χώρων υγιεινής.

Η) Κατασκευή ράμπας στο κτίσμα και προσαρμογή του πεζοδρομίου στο οδόστρωμα.

Θ) Τοποθέτηση νέων υδρορροών στο κτίριο.

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ

Α) Αποκατάσταση στεγών όπου απαιτείται. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: – αποξήλωση κεραμιδιών και επανατοποθέτηση των ακέραιων κεραμιδιών ενώ τα σπασμένα κεραμίδια θα αντικατασταθούν με νέα. – προεπάλειψη με υγρομονωτικό υλικό. – τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών πάχους 7 εκ και υγρομόνωσης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. – η στερέωση των κεραμιδιών θα γίνει πάνω σε ξύλινους πήχεις (επιτεγίδωσης). – τοποθέτηση υδρορροών περιμετρικά του κτιρίου.

Β) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών όψεων και σιδηρών κιγκλιδωμάτων.

Γ) Κατασκευή λεκάνης εκτόνωσης στο χώρο του λεβητοστασίου και τοποθέτηση πυράντοχης θύρας.

Δ) Διάνοιξη οπών στα κουραγκλέ για την εκτόνωση των βρόχινων υδάτων προς το φυσικό έδαφος.

Ε) Αντικατάσταση plexiglass στην πέργκολα του κτιρίου.

Ζ) Συντήρηση του πλακόστρωτου περιμετρικά του κτιρίου. Συμπλήρωση των ακανόνιστων και ορθογωνικών χονδροπλακών.

Η) Τοποθέτηση σταθερών σιτών στα παράθυρα των χώρων υγιεινών και στα παράθυρα του υπογείου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Α) Αποκατάσταση ξύλινης στέγης (κεραμίδια, μονωτικών στρώσεων και σανίδωμα στέγης)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΣΜΙΟΥ

Μετά την νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Α) Τοποθέτηση 2 παραθύρων και μιας εξώπορτας

Β) Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα

Γ) Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου.

Δ) Τοποθέτηση φωτιστικών και θερμαντικών σωμάτων.

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΡΟΔΙΤΗ

 1. A) Αποκατάσταση εξωτερικών επενδύσεων τσιμεντοσανίδων

Β) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών κτιρίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Α) Αποξήλωση ψευδοροφής και τοποθέτηση νέας από ορυκτή ίνα.

Β) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών κτιρίου.

Γ) Αντικατάσταση φωτιστικών ψευδοροφής.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

A) Αντικατάσταση εξωτερικών θυρών στο μικρό κτιριάκι

Β) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών βαφών στο μικρό κτιριάκι

Γ) Βερνικοχρωματισμοί εσωτερικών θυρών και εξωτερικών κουφωμάτων

Δ) Τοποθέτηση σταθερών σιτών

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Α) Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με υαλοπίνακες 3ης γενιάς πάνω από το αίθριο.

Β) Αντικατάσταση σκιάστρου πάνω από το αίθριο.

Γ) Ανακαίνιση ψευδοροφής πάνω από το αίθριο.

Δ) Ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών διαδρόμων, κλιμακοστασίων και χώρων γραφείου.

Ε) Συντήρηση μόνωσης δώματος

Ζ) Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων πάνω από το αίθριο με φωτιστικά led.

Η) Ανακαίνιση χώρων υγιεινής γυναικών.

Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Α) Τοποθέτηση υδρορροών περιμετρικά της στέγης

Β) Ανακαίνιση αποχετευτικού δικτύου σύμφωνα με την τεχνική έκθεση επικινδυνότητας του κτιρίου.

Γ) Αποξήλωση λεβητοστασίου και εγκατάσταση καινούριου.

ΠΙΚΠΑ

Α) Αποκατάσταση στεγών κτιρίου: – τοποθέτηση υγρομόνωσης, – αντικατάσταση φθαρμένου σανιδώματος και φθαρμένων τεγίδων, – αντικατάσταση και επανατοποθέτηση κεράμων και – αντικατάσταση υδρορροών.

Β) Αντικατάσταση μόνωσης δώματος

Γ) Επίστρωση δαπέδων υπογείου με κεραμικά πλακίδια

Δ) Ανακαίνιση χώρων υγιεινής ΚΕΔΥ

Ε) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών

Ζ) Δημιουργία νέων χώρων υγιεινής και χώρου πλυντηρίου με διαχωριστικά από άνθυγρη γυψοσανίδα με τις αναγκαίες μετατοπίσεις των φωτιστικών και θερμαντικών σωμάτων.

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ

Α) Ανακαίνιση χώρων υγιεινής, γραφείου συλλόγου και αποθηκών καθώς και του χώρου των αποδυτηρίων με ανακαίνιση των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων.

Β) Τοποθέτηση μόνωσης δώματος

Γ) Αντικατάσταση τμήματος περίφραξης και διεύρυνση θύρας εισόδου γηπέδου

Δ) Κατασκευή σκάλας εισόδου στο γήπεδο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών.

Β) Αποξήλωση φύλλων elenit και κατασκευή ξύλινης στέγης με επικάλυψη κεραμιδιών.

ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΟΡΠΗΣ

Α) Ανακατασκευή ξύλινου κιγκλιδώματος στις βεράντες του κτιρίου και συντήρηση ξύλινης περίφραξης οικοπέδου.

Β) Αποκατάσταση μαρμάρινων επιστρώσεων.

Γ) Αντικατάσταση ξύλινης εξώπορτας με νέα αλουμινίου.

Δ) Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών όψεων.

Ε) Τοποθέτηση θυρών περίφραξης και διεύρυνσης εισόδου επί του κεντρικού δρόμου.

ΘΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

Α) Ολική ανακαίνιση χώρων υγιεινής ανδρών και γυναικών.

Β) Αποκατάσταση δαπέδου στα καμαρίνια των καλλιτεχνών και ανακατασκευή των διαχωριστικών τοίχων με χρήση γυψοσανίδων.

Γ) Κατασκευή εξωτερικής ράμπας η οποία οδηγεί στην «πλατεία» του θεάτρου.

Δ) Διαμόρφωση χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ σε σημείο του θεάτρου που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Ε) Σύνδεση του θερινού θεάτρου με το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΣΤ) Ανακαίνιση υδραυλικών εγκαταστάσεων στους χώρους υγιεινής των ηθοποιών και του κοινού.

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗΣ

Α) Κατασκευή στεγάστρου

Β) Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου και τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου στους καταιονιστήρες των αποδυτηρίων

Γ) Εξαερισμός στου χώρους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ «ΑΘΗΝΙΩΝ» – ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΛΙΟΥ

Α) Δημιουργία φρεατίου στο χώρο του υπογείου και ανακαίνιση χώρων υγιεινής.

Β) Τοποθέτηση υπόγειας αντλίας και κατασκευή φρεατίου για την καταπολέμηση του φαινομένου του υδροφόρου ορίζοντα στο κτίριο.

ΚΕΠ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Α) Αποξήλωση πυραμίδας και τοποθέτηση νέας μεταλλικής κατασκευής και παραθύρων σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας.

Β) Αντικατάσταση τζαμαρίας στην πρόσοψη με νέα ανοιγμένα παράθυρα που εδράζουν σε τοιχοποιία που θα κατασκευαστεί με την τρέχουσα εργολαβία.

Γ) Ανακαίνιση χώρων υγιεινής.

Δ) Εσωτερικές και εξωτερικές βαφές, όπου απαιτούνται.

5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Α) Αποξήλωση στεγάστρων στον πίσω αύλειο χώρο.

Β) Τοποθέτηση κινητών σιτών.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

Α) Αποξήλωση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση νέων

Β) Συντήρηση περίφραξης οικοπέδου.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α) Κατασκευή διαχωριστικών τοίχων από γυψοσανίδα και τοποθέτηση ξύλινης θύρας προκειμένου να από μονωθεί για λόγους ασφαλείας το τερματικό από τον υπόλοιπο χώρο εργασίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α) Αντικατάσταση εσωτερικής Θύρας με νέα ξύλινη πρεσαριστή.

Β) Αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων μαρμάρου δαπέδου

Γ) Ανακαίνιση χρωματισμών σε 2 γραφεία της υπηρεσίας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΣΜΙΟΥ

A) Αποκατάσταση στέγης.

Β) Αντικατάσταση εξωτερικών υδρορροών (κατακόρυφων και οριζοντίων) όπου απαιτείται.

Γ) Αποκατάσταση υδρορροών που ξεκινούν από το μπαλκονάκι του ορόφου και καταλήγουν μέσω υποστυλωμάτων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του κτιρίου.

Δ) Κατασκευή κιγκλιδώματος για την προστασία της μεταλλικής καμινάδας.

Ε) Τοποθέτηση δύο καπακιών αερισμού στην πίσω πλευρά του κτιρίου.

ΣΤ) Αντικατάσταση τμήματος μεταλλικής καμινάδας.

Ζ) Αποκατάσταση στέγης.

1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Α) Σε χώρο του υπογείου θα γίνει η επίστρωση του δαπέδου με κεραμικά πλακιδίων, θα κλειστεί τμήμα καμινάδα με δρομική τοιχοποιία και θα γίνει η ανακαίνιση των χρωματισμών.

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΣΗΣ

Α) Αποκατάσταση πλακών πεζοδρομίου στον αύλειο χώρο

Β) Αντικατάσταση κύριας και βοηθητικής θύρας εισόδου.

Γ) Αποκατάσταση μαρμάρινης επένδυσης σκάλας

Δ) Αποξήλωση σιτών και τοποθέτηση νέων

Ε) Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρο του κτιρίου

Ζ) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών

Η) Συντήρηση στέγης και δώματος

Θ) Ανακαίνιση υδραυλικών αποχετευτικών και ηλεκτρομηχανολογικών

Ι) Τοποθέτηση βρύσης στη κουζίνα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

Α) Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών

Β) Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών εξωτερικών κουφωμάτων.

Γ) Σημειακές αποκαταστάσεις στέγης.

Δ) Τοποθέτηση υδρορροών στη στέγη.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Α) Εργασίες μόνωσης υπογείων χώρων με υπερύψωση δαπέδου υπογείου κατά 0,70 μ.

Β) Προσαρμογή ράμπας στο νέο υψόμετρο του υπογείου.

WC ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ

Α) Ανακαίνιση χώρων υγιεινής στον αύλειο χώρου του παλαιού δημοτικού σχολείου.

ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α) Αποκατάσταση στέγης

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

Α) Ανακαίνιση λεβητοστασίου.

Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Α) Ανακαίνιση κεντρικής θέρμανσης

Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Α) Ανακαίνιση λεβητοστασίου

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Α) Αντικατάσταση υποβρύχιων αντλιών, ανακαίνιση λεβητοστασίου και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.