• Μια ακόμη προεκλογική δέσμευση του Οντέρ Μουμίν που υλοποιείται.

Μειώσεις και απαλλαγές δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2020, ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Ιάσμου.

Το σώμα ομοφώνως ενέκρινε τη σχετική εισήγηση του Δημάρχου Οντέρ Μουμίν και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αφορά στα άτομα με αναπηρίες, στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους, στις μονογονεϊκές οικογένειες και στους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντιστοίχως από την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης ή της απαλλαγής των δημοτικών τελών.