Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, 2020

44. ΔΤ – Αντιγραφή – Αντιγραφή