Ο Δήμαρχος Αρριανών Αμέτ Ριτβάν εγκαινιάζοντας μια νέα διοικητική φιλοσοφία για τον Δήμο και σεβόμενος την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξουσιοδότησης υπογραφών σε όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων και των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου.

Η εξουσιοδότηση αφορά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση ακριβούς αντιγράφου και φωτοαντιγράφου.

49b73d94 dt 31 10 2019 1Στη συνάντηση που προηγήθηκε με τους Προέδρους, τόνισε ιδιαίτερα ότι δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους και τους επέστησε την προσοχή στην πιστή εφαρμογή των νόμων, των διατάξεων και εγκυκλίων κατά την χορήγηση των παραπάνω.

85c5cc16 dt 31 10 2019 2