Η προστασία του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των τοπικών προϊόντων, είναι ο απώτερος σκοπός των δύο Προγραμμάτων του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης “Δημιουργώ” και “Παράγω”. 

Μέσω του Προγράμματος “Δημιουργώ” το ΥΜΑΘ ενισχύει δράσεις πολιτιστικής δημιουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση και Προβολή Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της Πολιτιστικής Δημιουργίας στη Μακεδονία και στη Θράκη». Το πρόγραμμα στοχεύει την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και πολιτιστικής δημιουργίας, καθώς και την υιοθέτηση και προαγωγή καλών και καινοτόμων πρακτικών στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και της πολιτιστικής δημιουργίας. Απώτερος στόχος είναι η αύξηση συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη συνεργασιών για την υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την πολιτιστική δημιουργία και η ενίσχυση της υποστήριξης των δράσεων δικτύωσης των πολιτών.

Μέσω του Προγράμματος “Παράγω” το ΥΜΑΘ ενισχύει δράσεις προστασίας και προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς και παραδοσιακών προϊόντων, υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση Δράσεων Προώθησης Στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Παραδοσιακών Τοπικών Προϊόντων στη Μακεδονία και στη Θράκη». Το Πρόγραμμα στοχεύει την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των τοπικών προϊόντων του κάθε τόπου, τη σύνδεση των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με τη βιοποικιλότητα, τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και μεταποίησης, τον πολιτισμό, καθώς και τα ήθη και τα έθιμα της παραγωγής των τοπικών κοινωνιών.

Σκοπός επίσης του προγράμματος είναι η ενίσχυση ορεινών, ημιορεινών, παραμεθόριων και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και η παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών της Μακεδονίας και Θράκης.

Στα δύο Προγράμματα, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Ελευθερία Χατζηγεωργίου κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Κομοτηνή: