Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπει σειρά ενεργειών για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, την εξυγίανση και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, συζητήθηκε μεταξύ άλλων στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το πλέγμα των προβλεπόμενων πρωτοβουλιών που παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός Μάκης Βορίδης, περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία εθνικού ηλεκτρονικού μελισσοκομικού μητρώου.
 • Τη ρύθμιση θεμάτων αλιείας  και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος αλιευτικών σκαφών.
 • Τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.
 • Τη ρύθμιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 • Ρυθμίσεις που αφορούν στο πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων ποικιλιών κάνναβης.
 • Τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης.
 • Ρυθμίσεις που αφορούν στη μεταβίβαση της διαχείρισης εγγειοβελτιωτικών έργων σε Δήμους και ζητημάτων σχετικών πιστώσεων.
 • Την εφαρμογή αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκτηση από αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς οικονομικών ενισχύσεων που κρίθηκαν παράνομες, και τη δυνατότητα ρύθμισης από τους υπόχρεους.
 • Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
 • Ρυθμίσεις για ζητήματα εκλογικής διαδικασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 • Ρυθμίσεις για ζητήματα διάθεσης και πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων.