Δίμηνο λουκέτο σε Καζίνο Θράκης και Καζίνο Ρίου αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), καθώς οι δύο εταιρείες δεν προχώρησαν σε ρύθμιση των οφειλών τους, 25 εκατ. ευρώ και 12 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, προς τον ΕΦΚΑ.

Η διοίκηση του Ευαγγ. Καραγρηγορίου στην ΕΕΕΠ δεν επέβαλε αντίστοιχη ποινή στα καζίνα Λουτρακίου (που ρύθμισαν ληξιπρόθεσμες οφειλές 20 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ με 12μηνο διακανονισμό) και Κέρκυρας (που επίσης ρύθμισαν τις οφειλές τους).

Σύμφωνα με το άρθρο 161 του νόμου 4635/2019, προβλέπεται η προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός καζίνο, όσο υπάρχουν ανεξόφλητες ασφαλιστικές οφειλές για περισσότερο από δύο μήνες.

Η προσωρινή ανάκληση της άδειας έχει διάρκεια δύο μηνών, και τυχόν υποτροπή της επιχείρησης στην ίδια παράβαση, δίνει τη δυνατότητα οριστικής ανάκλησης της άδειας του καζίνου.

Πηγή: euro2day.gr