Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα #WiFi4EU και ο Δήμος Αρριανών επιλέχθηκε μεταξύ των Δήμων που κερδίζουν κουπόνι χρηματοδότησης μέσω της οποίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.