Μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών στον τομέα της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας υλοποιείται μέσα από την ένταξή του στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Wifi4EU.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Μαρώνειας–Σαπών θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εγκατάσταση σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες και οι επισκέπτες του Δήμου δωρεάν, υψηλής ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 3η φάση υποβολής των αιτημάτων ήταν τεράστιος, καθώς υποβλήθηκαν πάνω από 8.600 αιτήσεις για μόλις 947 χρηματοδοτήσεις (ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτων: 11%), ανάμεσα τους και ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών, ενώ στις προηγούμενες προσκλήσεις χρηματοδότησης δεν είχε υποβληθεί αίτημα από το Δήμο Μαρωνείας–Σαπών.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε συνεργασία με το “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης”.