(φωτό: η πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Ροδόπης, κ. Ιωάννα Χατζηαντωνίου)

Να απευθύνονται σε δικηγόρο, καλεί και συμβουλεύει ο δικηγορικός σύλλογος Ροδόπης τους πολίτες που πρόκειται να προχωρήσουν σε δήλωση των ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο.

“Η συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης προς το Κτηματολόγιο δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται να παρουσιάζεται από ορισμένους που δεν σχετίζονται με τη νομική επιστήμη”, υπογραμμίζει με ανακοίνωσή του ο δικηγορικός σύλλογος, επισημαίνοντας πως “είναι πολλά τα παραδείγματα των συμπολιτών μας που δήλωσαν τα ακίνητά τους στις προ εικοσαετίας τότε ενταχθείσες περιοχές και που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε από άλλους διεκδικητές, και δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι αντιδικίες”. “Η συμπλήρωση της δήλωσης από δικηγόρο, ειδικά στις περιπτώσεις όπου οι τίτλοι δεν είναι σε νομική τάξη, ή το δικαίωμα αποδεικνύεται με έγγραφα χρησικτησίας και κληρονομιάς, είναι επιβεβλημένη για την ορθή απόδοση των δικαιωμάτων των πολιτών, η δε εμπειρία των νομικών στη συμπλήρωση της δήλωσης και της απόδειξης της ιδιοκτησίας, προλαμβάνει κόστος και χρόνο στο οποίο ενδέχεται να υποβληθεί κάθε πολίτης στο μέλλον”, τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

“Η διαδικασία της κτηματογράφησης για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, που αφορά 35 οικισμούς, μεταξύ των οποίων αυτών του Ιάσμου, των Σαπών, της Ξυλαγανής, της Μαρώνειας, των Αρριανών και της Φιλύρας, ξεκίνησε στις 10 Δεκεμβρίου του 2018 και προβλέπεται να διαρκέσει τρεις μήνες τουλάχιστον.

Προς τούτο, με αίσθημα ευθύνης επισημαίνουμε στους πολίτες τα ακόλουθα:

1) Η δήλωση των ακινήτων στο Κτηματολόγιο αποτελεί μία κατ’ εξοχήν δικηγορική ενέργεια. Ο έλεγχος της ακίνητης περιουσίας και η προστασία αυτής, πάντοτε ανατίθεται στον φυσικό υπερασπιστή της, δηλαδή στον δικηγόρο που ο εκάστοτε ιδιοκτήτης περιβάλλει με εμπιστοσύνη και του αναθέτει την εκπροσώπησή του.

2) Η συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης προς το Κτηματολόγιο, δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται να παρουσιάζεται από ορισμένους που δεν σχετίζονται με τη νομική επιστήμη. Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και η ορθή δήλωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, είναι κορυφαίας σημασίας, γιατί η μη προσήκουσα συμπλήρωση οδηγεί τις περισσότερες φορές σε μη καταγραφή του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Είναι πολλά τα παραδείγματα των συμπολιτών μας που δήλωσαν τα ακίνητά τους στις προ εικοσαετίας τότε ενταχθείσες περιοχές και που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε από άλλους διεκδικητές, και δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι αντιδικίες. Η συμπλήρωση της δήλωσης από δικηγόρο, ειδικά στις περιπτώσεις όπου οι τίτλοι δεν είναι σε νομική τάξη, ή το δικαίωμα αποδεικνύεται με έγγραφα χρησικτησίας και κληρονομιάς, είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ για την ορθή απόδοση των δικαιωμάτων των πολιτών, η δε εμπειρία των νομικών στη συμπλήρωση της δήλωσης και της απόδειξης της ιδιοκτησίας, προλαμβάνει κόστος και χρόνο στο οποίο ενδέχεται να υποβληθεί κάθε πολίτης στο μέλλον.

3) Με τα δεδομένα λοιπόν αυτά καλούνται οι συμπολίτες μας ιδιοκτήτες να προσφύγουν στους δικηγόρους της επιλογής τους για να αποκτήσουν τη νόμιμη υποστήριξη προς έλεγχο στο Υποθηκοφυλακείο και για τυχόν ένορκες βεβαιώσεις, και βεβαίως εάν απαιτηθούν και άλλα έγγραφα (π.χ. τοπογραφικά διαγράμματα), τότε θα ενημερωθούν για αυτό από τους ίδιους τους δικηγόρους τους”.