Δικαίωση Ιλχάν Αχμέτ για την αποπληρωμή των προγραμμάτων ΛΑΕΚ

Έχει πλέον ξεκινήσει η διαδικασία μετά την υποβολή της κοινοβουλευτικής ερώτησής του.
ΙΛΧΑΝ23
Ο Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νάσος Ηλιόπουλος απάντησε στην από 4-10-2018 κατατεθείσα ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, με την οποία είχαν τεθεί ερωτήματα σε ότι αφορά την αποπληρωμή προγραμμάτων από τον Λογαριασμό Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) που είχαν υλοποιήσει Ομοσπονδίες Επαγγελματικών Σωματείων της Θράκης. 
Στην απάντησή του ο Υφυπουργός παραδέχεται ότι ειδικά για τα προγράμματα έτους 2015 εκκρεμεί η πληρωμή ορισμένων Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, που δεν έχουν όμως προσκομίσει δικαιολογητικά για τη πληρωμή τους όπως λέει. “Τα συγκεκριμένα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες ενημερώνονται τηλεφωνικά ή με επιστολές για να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι από την ηλεκτρονική ενημέρωση του συστήματος δεν προκύπτει αναλυτικά το ποσό που δικαιούνται ανά πρόγραμμα στο οποίο είχαν συμμετοχή”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ηλιόπουλος.
“Προκειμένου όμως να προσκομιστούν από τους φορείς τα δικαιολογητικά που ζητούνταν για τα προγράμματα ΛΑΕΚ, θα έπρεπε προηγουμένως να είχε εκδοθεί απόφαση του δ.σ. ΛΑΕΚ- ΟΑΕΔ, που θα ανέφερε το ύψος του ποσού που θα αναλογούσε ανά φορέα και ανά πρόγραμμα, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι πρόσφατα, με αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτες οι Ομοσπονδίες και οι εργαζόμενοι που πήραν μέρος στα σεμινάρια”, σημειώνει από την πλευρά του ο Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος στον βαθμό που έχει πλέον ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μετά την υποβολή της ερώτησής του δεν μπορεί παρά να αισθάνεται δικαιωμένος, αναμένοντας πάντως όπως προσθέτει “να διακριβώσουμε εάν τελικά θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες καταβολές εντός του Δεκεμβρίου του 2018”.
Η απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας:

“Ο στόχος των προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι να δοθούν ευκαιρίες κατάρτισης σε εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων (1-25 εργαζόμενοι). Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών, τόσο για το 2015 όσο και για όλα τα υπόλοιπα έτη κατά τα οποία λειτούργησαν προγράμματα, ορίζονται από τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 συμμετέχουν Φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών (ΦΕΕ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, ενώ απαιτείται έλεγχος των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων είτε σε oτι αφορά τα δικαιολογητικά δαπανών, είτε σε ότι αφορά τη νόμιμη διοίκηση των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών. Σας ενημερώνουμε ότι Ο ΟΑΕΔ έχει αποπληρώσει το σύνολο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015 για τα οποία έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, και τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016 για τα οποία έχει διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των όρων καλής υλοποίησης από την αρμόδια Διεύθυνση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε ό,τι αφορά ειδικά τα προγράμματα έτους 2015, έχουν εξοφληθεί οι καταρτιζόμενοι, οι Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, και εκκρεμεί η πληρωμή ορισμένων Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών που δεν έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά για την πληρωμή τους. Τα συγκεκριμένα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες ενημερώνονται τηλεφωνικά ή με επιστολές για να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι από την ηλεκτρονική ενημέρωση του συστήματος δεν προκύπτει αναλυτικά το ποσό που δικαιούνται ανά πρόγραμμα στο οποίο είχαν συμμετοχή. Τα τελευταία τρία χρόνια, ο Οργανισμός, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κινείται σε μία κατεύθυνση εξορθολογισμού της λειτουργίας του αλλά και των διαδικασιών μέσω των οποίων χρηματοδοτεί τους δικαιούχους των προγραμμάτων του, αλλά και αποπληρώνει τους συμμετέχοντες σε αυτά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού, έχοντας ήδη παρατηρήσει μια σειρά από προβλήματα σε διάφορους ΦΕΕ, σε σχέση με την προβλεπόμενη διαδικασία για την αποπληρωμή του προγράμματος, δύνανται να ελέγξουν το ζήτημα αφού τους παρασχεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης για την υποβολή στο πρόγραμμα του εκάστοτε ΦΕΕ. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα του έτους 2016, έχουν ήδη εξοφληθεί αυτά για τα οποία δεν υπάρχουν ευρήματα μη καλής υλοποίησης, και επιδιώκεται μέχρι τέλος του χρόνου να έχει εξοφληθεί το σύνολο των προγραμμάτων, αφού τους παρασχεθεί η επωνυμία του Φ.Ε.Ε. και το Α.Φ.Μ.”.

Η Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Ιλχάν Αχμέτ:

“Όπως μας καταγγέλλεται από τις διοικήσεις των Ομοσπονδιών Επαγγελματικών Σωματείων της Θράκης τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις τα οποία χρηματοδοτούνται από τον ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση), παραμένουν σε εκκρεμότητα ως προς την αποπληρωμή τους από το έτος 2015 και ενώ αυτά έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος αφενός μεν η δημιουργία μιας εικόνας πλήρους αφερεγγυότητας εκ μέρους του Οργανισμού αφετέρου δε η οικονομική δυσπραγία των σωματείων και των εργαζομένων που έλαβαν μέρος στις καταρτίσεις. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική αίτηση προς αποπληρωμή στα προγράμματα ΛΑΕΚ (τουλάχιστο όσον αφορά φορείς τύπου Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Σωματείων) είναι προαπαιτούμενη η απόφαση του ΔΣ ΛΑΕΚ- ΟΑΕΔ που θα αναφέρει το ύψος του ποσού που θα πληρωθεί ανά φορέα και ανά πρόγραμμα. Είναι φανερό πως δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως εκ μέρους τους για πληρωμές αυτού του είδους χωρίς να γνωρίζουν το ακριβές ποσό που τους αναλογεί. Να σημειωθεί μάλιστα ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, η τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν τον Μάρτιο του 2017 και αφορούσε τα προγράμματα ΛΑΕΚ 2014.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:
Α) Για ποιους λόγους δεν έχουν γίνει όλες οι πληρωμές των αμοιβών των συμμετεχόντων εργαζομένων, φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργατικών κέντρων;
Β) Τί πρόκειται να πράξετε για την επιτάχυνση των διαδικασιών;”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood