Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019 μπορούν να ασκήσουν για πρώτη φορά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση της απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, αλλά με την προϋπόθεση να έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου κατοικίας τους.

Όσον αφορά τις ευρωεκλογές, οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος-μέλος της καταγωγής τους, είτε στο κράτος-μέλος της κατοικίας τους, όχι όμως και στα δύο. Εάν επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς/υποψηφίους του κράτους-μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή στο Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα, και να εγγραφούν επίσης στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου του τόπου κατοικίας τους.

Η προθεσμία εγγραφής στους ανωτέρω ειδικούς καταλόγους, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης στον Δήμο Κομοτηνής: 2531352462, Σοφία Τοπαλίδου.