Ο Βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου επισκέφθηκε σήμερα το χωριό Πάσσος του Δήμου Αρριανών Ροδόπης και είχε συνάντηση με καπνοπαραγωγούς, τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης, Αμέτ Σινάν, τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θράκης, Δημήτρη Πανταζή, και στελέχη του ΕΛΓΑ.

Ο Βουλευτής ενημερώθηκε από τους καπνοπαραγωγούς και τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για το γεγονός ότι παρ’ ότι οι ζημιές από τις ιώσεις δεν εντάσσονται στον Κανονισμό του Οργανισμού, εντούτοις παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου των προσβολών στις καπνοκαλλιέργειες της περιοχής που θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη φετινή παραγωγή καπνού.

Ο κ. Χαρίτου σημείωσε ότι “είναι πλέον στην αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης να επιδείξει τα ανάλογα πολιτικά αντανακλαστικά ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες καπνοπαραγωγοί της Ροδόπης που στην πλειοψηφία τους είναι μικροκαλλιεργητές και το κύριο εισόδημά τους προέρχεται από τη γεωργία”.

Υπενθύμισε, εξάλλου, πως “στο πρόσφατο παρελθόν, σε ανάλογη έξαρση του φαινομένου των ιώσεων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποζημίωσε τους πληγέντες παραγωγούς μέσω του μηχανισμού των deminimis”.

Ο κ. Χαρίτου έκανε γνωστό στους παραγωγούς ότι κατέθεσε σήμερα και κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με αίτημα τη δίκαιη αποζημίωσή τους.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης στη Βουλή:

“Θέμα: «Να αποζημιωθούν οι καπνοπαραγωγοί της Π.Ε. Ροδόπης των οποίων η παραγωγή πλήττεται πάνω από 40%, από παθογόνο αίτιο που δεν αντιμετωπίζεται».

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 246871/7479/19.08.2022 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Ροδόπης η οποία κοινοποιήθηκε και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μετά από τις επιτόπιες επισκέψεις κλιμακίων για την εκτίμηση ζημιών στις καπνοκαλλιέργειες του νομού, παρατηρήθηκαν σε όλο το γεωγραφικό πλάτος του νομού Ροδόπης ζημιές από παθογόνο αίτιο με μεγαλύτερη ένταση στους δήμους Αρριανών και Κομοτηνής όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργούμενου καπνού (περίπου το 80%).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν μεγάλη μείωση της παραγωγής και δυστυχώς το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα δε με τα εργαστηριακά αποτελέσματα του ΜπενάκειουΦυτοπαθολογικoύ Ινστιτούτου στο οποίο στάλθηκαν δείγματα φυτών καπνού για να ταυτοποιηθεί το αίτιο, πρόκειται για προσβολές από τον ιό του Κηλιδωτού Μαρασμού της Τομάτας (TSWW) ο οποίος μεταδίδεται με θρίπες και για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχουν γνωστά θεραπευτικά μέτρα αλλά μόνο προληπτικά και ούτε βέβαια ανθεκτικές στις ιώσεις ποικιλίες καπνού.

Επισημαίνεται ότι ο TSWW είναι ένας ιός που ενδημεί σε καλλιέργειες στην περιοχή και ανά περιοδικά χρονικά διαστήματα αποκτά διαστάσεις επιδημίας όπως συνέβη και το 2018 με καταστροφικές οικονομικές συνέπειες στους καπνοπαραγωγούς της περιοχής. Γεγονός που οδήγησε την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει σε πρώτη φάση στην αποζημίωση των πληγέντων καπνοπαραγωγών με 100 ευρώ/στρέμμα, συνολικά μία δαπάνη ύψους 8,2 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των de minimis με γνώμονα τη στήριξη των παραγωγών και της καλλιέργειας.

Το ανησυχητικό είναι ότι η ζημιά από τις ιώσεις θα προκαλέσει σημαντική πτώση στην παραγωγή καπνού γεγονός που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει μεγάλο μέρος των καλλιεργητικών εργασιών (φύτευση, σκαλίσματα κ.ά.) και έχουν επωμισθεί ήδη τα έξοδα του πολύ υψηλού τη φετινή χρονιά κόστους της παραγωγής. Σε μια καλλιέργεια που αντιμετωπίζει χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, που η αξία του προϊόντος πληρώνεται σε πολύ χαμηλές τιμές από τους μεταποιητές. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια ιδιαίτερα στην ενέργεια κατατρώει τα πενιχρά εισοδήματα των καπνοπαραγωγών, που στην πλειοψηφία τους είναι μικροκαλλιεργητές και το κύριο εισόδημα τους προέρχεται από τη γεωργία.

Επειδή, σύμφωνα με την Έκθεση Αυτοψίας αναμένεται για την καλλιεργητική περίοδο 2021-2022 μία μείωση παραγωγής που θα υπερβεί το 40% επί του συνόλου συνεκτιμώντας και την ποιοτική υποβάθμιση του εμπορεύσιμου προϊόντος.

Επειδή, θα επηρεάσει σημαντικά το εισόδημα των 4.000 καπνοπαραγωγών κυρίως μικροκαλλιεργητών, για τους οποίους σε μεγάλο ποσοστό η καλλιέργεια καπνού αποτελεί το κύριο οικογενειακό τους εισόδημα.

Επειδή, οι οικονομικές απώλειες από το ανάλογο επιδημικό φαινόμενο της νεκρωτικής ίωσης το έτος 2018 αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με γνώμονα τη στήριξη των παραγωγών και της καλλιέργειας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα του μεγέθους της ζημιάς που έχει προκληθεί;
  2. Αν είναι στις προθέσεις του να αποζημιώσει άμεσα τους καπνοκαλλιεργητές της ποικιλίας μπασμά στη Ροδόπη;”.

Δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων καπνοπαραγωγών ζητά ο Δημήτρης Χαρίτου Δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων καπνοπαραγωγών ζητά ο Δημήτρης Χαρίτου Δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων καπνοπαραγωγών ζητά ο Δημήτρης Χαρίτου Δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων καπνοπαραγωγών ζητά ο Δημήτρης Χαρίτου