Σχετικά με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ με θέμα “Όχι στον περιορισμό των δικαιωμάτων και της ισοτιμίας των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων”, που εξέδωσε το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων μετά τη συνέντευξη Τύπου της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου κατά την οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και στάλθηκε και στην ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο του διαλόγου με τους φορείς, από το Υπουργείο, εκδόθηκε απαντητική-διευκρινιστική ανακοίνωση στην οποία τονίζεται οτι:

Έχουν ήδη γίνει στο αρχικό κείμενο οι αναγκαίες βελτιώσεις και πλέον η διάταξη έχει ως εξής: «Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Σε κάθε περίπτωση, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του». Συνεπώς ισχύει η πάγια ρύθμιση του Νόμου 2690/1999, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών”.