Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μάκης Βορίδης, εν όψει της δέσμης μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού, διευκρινίζει ότι δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν καταστήματα που διαθέτουν:

  • άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
  • άδεια εμπορίας λιπασμάτων.
  • άδεια πολλαπλασιαστικού υλικού. 
  • άδεια πώλησης και εμπορίας ζωoτροφών. 
  • άδεια πώλησης και εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων. 

Όπως σημειώνει ο Υπουργός, “ο λόγος εξαιρέσεως των ανωτέρω από την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, είναι ότι αυτά καλύπτουν τις καλλιεργητικές και παραγωγικές ανάγκες των παραγωγών της χώρας μας”, επισημαίνοντας πάντως πως “είναι αυτονόητο ότι οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων αυτών οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που έχει εκπονήσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας”.