Καθώς η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων το τελευταίο διάστημα δέχτηκε πολλά αιτήματα εγγραφής από πτυχιούχους γεωτεχνικών σχολών του εξωτερικού, με ανακοίνωσή της ενημερώνει και διευκρινίζει:
  • στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΠΕΠΤεΓ), εκτός των πτυχιούχων Γεωτεχνικών Σχολών τετραετούς φοίτησης ημεδαπής (ελληνικών τμημάτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων), εγγράφονται και όλοι οι πτυχιούχοι επιπέδου BACHELOR της αλλοδαπής προσκομίζοντας την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • τόσο οι πτυχιούχοι γεωπόνοι/γεωτεχνικοί τετραετούς φοίτησης των καταργηθέντων ΤΕΙ, όσο και οι πτυχιούχοι γεωπόνοι/γεωτεχνικοί τετραετούς φοίτησης των πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που το πτυχίο τους αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο των κατά περίπτωση Ελληνικών Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), βάσει νόμου παίρνουν επαγγελματικά δικαιώματα αυτόματα με την κτήση πτυχίου και εκπροσωπούνται θεσμικά από την ΠΕΠΤεΓ.
  • η ΠΕΠΤεΓ με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκδίδει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ η οποία χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες.
  • η διαδικασία εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://www.pepteg.gr/index.php/egrafi

9f46c542 peptegΗ ΠΕΠΤεΓ έχει καταθέσει τις προτάσεις της για την επιμελητηριακή εκπροσώπηση των πτυχιούχων Γεωτεχνικών στα αρμόδια Υπουργεία, και αναμένει απάντηση τους· επιπρόσθετα, δε, έχουν γίνει σχετικές ενημερώσεις και συναντήσεις και εκτός Ελλάδας προκειμένου να καλυφθεί και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, και έχει εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως η νομική υπηρεσία της ΠΕΠΤεΓ για τις περαιτέρω ενέργειες.

“Ελπίζουμε πως τόσο το θέμα της αντιστοίχησης των πτυχίων των καταργηθέντων γεωτεχνικών τμημάτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Eκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όσο και το ζήτημα της επιμελητηριακής εκπροσώπησης των πτυχιούχων γεωτεχνικών ημεδαπής και αλλοδαπής, θα τακτοποιηθεί το συντομότερο δυνατό”, τονίζεται καταληκτικά στην ανακοίνωση.