Ο Δήμος Κομοτηνής ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, καθώς και οι εταίροι Δήμοι Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών, θα διανείμουν προϊόντα στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD) από την Τρίτη 12/11/2019 έως και την Πέμπτη 14/11/2019 και ώρες 08:30-14:30. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο ΤΕΒΑ.

Τόποι διανομής:

  • για τον Δήμο Κομοτηνής: το Πολυλειτουργικό Κέντρο (Γ. Μαρασλή 1).
  • για τον Δήμο Αρριανών: για τους οικισμούς της Δ.Ε. Φιλλύρας στο δημοτικό κατάστημα Φιλλύρας, για τους οικισμούς της Δ.Ε. Αρριανών στο δημοτικό κατάστημα Αρριανών, για τους οικισμούς της Δ.Ε. Κέχρου στο δημοτικό κατάστημα Κέχρου, και για τους οικισμούς της Δ.Ε. Οργάνης στο δημοτικό κατάστημα Οργάνης.
  • για τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών: για τη Δ.Ε. Σαπών ο χώρος του αμαξοστασίου (πρώην ΔΕΑΣ) στις Σάπες, και για τη Δ.Ε. Ξυλαγανής ο χώρος του αμαξοστασίου (απέναντι από το στρατόπεδο) στην Ξυλαγανή.