Μετά τη δημοσίευση της Πράξης 2682/03.06.2019 περί της υποχρέωσης δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τις επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, ο Πρόεδρος του παραρτήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μήτσικας Ιωάννης, με ανοιχτή επιστολή του προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Στουρνάρα Ιωάννη, εκφράζει σειρά ενστάσεων, παρατηρήσεων και προτάσεων.

Αναλυτικά η επιστολή:

“Κύριε Διοικητά. Έπειτα από τη δημοσίευση της Πράξης Αριθ. 2682/03.06.2019 περί της υποχρέωσης δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τις επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, θα θέλαμε να εκφράσουμε ως Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού επιμελητηρίου τις ενστάσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις μας επί της εν λόγω απόφασης. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εν λόγω πράξη μικρές και πολύ μικρές οντότητες καλούνται να στείλουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 εντός του Νοεμβρίου 2019, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον επιχειρηματικό και λογιστικό κόσμο καθώς επίσης και στα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής αλλά και την επιβολή υψηλών προστίμων σε όσους δεν συμμορφώνονται. Σε μια περίοδο κατά την οποία γίνονται διαρκώς προσπάθειες για την πάταξη της γραφειοκρατίας και του κόστους που δημιουργεί στις επιχειρήσεις, η παρούσα απόφαση κινείται εντελώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα στοιχεία που ζητούνται από την Τράπεζα της Ελλάδας είναι διαθέσιμα σε μεγάλο βαθμό στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς, ως πρώτο μέτρο προτείνουμε την διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών του ΓΕΜΗ με την ΤτΕ και αν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη τότε και μόνο τότε να δίνεται δυνατότητα αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις. Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε, την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης πράξης έτσι ώστε να σταματήσει η επιβάρυνση (κόστος συμμόρφωσης) της επιχειρηματικής κοινότητας και ειδικότερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και η εξόντωση των λογιστών με την αλόγιστη παροχή λογιστικών στοιχείων που έχουν ήδη υποβληθεί και δημοσιευτεί”.