Συντονισμένες και στοχευμένες διαδικασίες για την έναρξη και ολοκλήρωση σοβαρών παρεμβάσεων σε κρίσιμους τομείς, υλοποιεί ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών, με αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του.
Συγκεκριμένα, τα θέματα που επιλύονται, είναι τα κάτωθι:
  • Η ανάδειξη αναδόχων για την εκμίσθωση και αξιοποίηση του τουριστικού περιπτέρου στη θέση “Δεντράκι” Σαπών, των τουριστικών ενοικιαζόμενων δωματίων στην ίδια θέση, των καταλυμάτων-καταφυγίων στα Κασσιτερά, και του τουριστικού περιπτέρου Ιμέρου.
  • Η ανάδειξη μειοδότη για το έργο “Επισκευή – συντήρηση κτιρίου Δημαρχείου Σαπών”.
  • Η κατασκευή βάσης και η προμήθεια υδατοδεξαμενής στις Σάπες.
  • Η προμήθεια ειδών πυροπροστασίας.
  • Η προμήθεια ελαστιχοφόρου φορτωτή μεσαίου τύπου και φορτηγού ανατρεπομένου χωματουργικού τύπου, και η συντήρηση των οχημάτων–μηχανημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Σαπών και Μαρωνείας.
  • Η εκτέλεση ανόρυξης νέων υδρευτικών γεωτρήσεων.