Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής, ανακοίνωσε η επιχείρηση.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία, είναι η τελευταία μέρα του έτους, Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.