Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου και ώρα 10 το πρωί θα υπογραφούν οι συμβάσεις μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής και της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΛΤΕΚ Α.Ε.» για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.833.705,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.