Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ Κομοτηνής, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλών προς την επιχείρηση, η οποία λήγει σήμερα 16/12, παρατείνεται μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου.

Το μέτρο, βάσει του νόμου 4.611/2019 και της Π.Ν.Π. περί «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού», αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 29/11/2019.

Ο νόμος ορίζει ότι:

  • οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων).
  • η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.