Την   Δευτέρα   29   Ιουνίου  2020  ΛΟΓΩ    ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΤΗΣ   Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΘΑ   ΔΙΑΚΟΠΕΙ    Η   ΠΑΡΟΧΗ   ΝΕΡΟΥ

Στους οικισμούς  Ορεινού  Όγκου :

Πάνδροσο, Καρυδιά, Κάλχας, Τυχηρό,Ιάμπολη, Στυλάριο Σιδεράδες και Γρατινή από 07 : 00 π.μ. έως 17 : 00 μ.μ.