• Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Μαρώνειας-Σααπών που κληρονόμησε η διοίκηση Χαριτόπουλου.

Σε βάθος τεσσάρων μέτρων, εργάζονται αυτή την ώρα συνεργεία της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, αποκαθιστώντας την όγδοη βλάβη που παρουσιάζεται μέσα σε έναν μήνα στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Αετοκορυφής-Αετόλοφου.
Τα ίδια συνεργεία απεκατέστησαν χθες, επτά συνολικά βλάβες ύδρευσης, στον μόνιμο οικισμό ποντίων Σαπών, στο Λοφάριο, στη Διώνη, στην Εργάνη και στην Κρωβύλη.